Biznes Proses Xidmətləri

CRYSTAL ACCFİN MMC-nin mütəxəsisləri biznes proseslərin analizi, qurulması, və prosedurların yazılması işində Tikinti, İstehsal, Kənd təsərrüfatı, Xidmət, Ticarət kimi fərqli biznes sahələrində böyük təcrübəyə malikdir. Siz bütün biznes prosesləriniz üzrə tam şəkildə bu xidmət paketini arzu edə bilərsiniz, həmçinin ayrı ayrılıqda bölmələr üzrə xidmətləri arzu edə bilərsiniz. Bu xidmətlər üzrə qiymətlər biznesin fəaliyyət sahəsi və işin mürəkkəblik dərəcəsinə uyğun olaraq danışıqlar zamanı yaxud sorğuda qeyd edilmiş məlumatlar əsasında müəyyən olunur və qiymət təklifi göndərilir.

Bu Xidmətin sizin Biznesə qatacağı dəyər nədir?

Siz bu xidmətlərdən istifadə edərək Şirkətinizin Strukturunu, Struktur vahidləri arasında baş verən bütün əməliyyat proseslərini, Məsuliyyət mərkəzləri üzrə informasiya mübadiləsini və iş axınını təkmilləşdirməklə iş prosesinin sürətlənməsinə, operativliyinin artırılmasına, münaqişələrin və anlaşılmazlıqların aradan qalxmasına, əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə, lazımsız xərclərin müəyyənləşməsinə, Aktivlərinizin qorunmasına, dəymiş zərərlərin konkret məsul şəxslər üzrə cavabdehliyinə nail olacaqsınız. Nəticədə yekun olaraq sağlam qərarlar verilməsi üçün lazımı dəqiq, Əhəmiyyətli, münasib, başa düşülən informasiyaya və məfəətliliyə nail olacaqsınız. Bu xidmətə çəkdiyiniz məsrəfə Sərvətlərinizin qorunması və biznesinin dəyərinin artmasına yatırdığınız bir kapital qoyluşu kimi baxa bilərsiniz. 

Maliyyə Proses və Prosedurların Hazırlanması

 • Boşluqların Analizi (gap analiz)
 • Maliyyə Proses və Prosedurların müəyyən edilməsi                                                                                    
 • Maliyyə Proses və Prosedurların Təqdimatı                                                                                                  

Satınalma Proses və Prosedurların Hazırlanması

 • Boşluqların Analizi (gap analiz)
 • Satınalma Proses və Prosedurların müəyyən edilməsi
 • Satınalma Proses və Prosedurların Təqdimatı

İnsan Resursları Proses və Prosedurların Hazırlanması

 • Boşluqların Analizi (gap analiz)
 • İnsan Resursları Proses və Prosedurların müəyyən edilməsi
 • İnsan Resursları Proses və Prosedurların Təqdimatı

Satış Proses və Prosedurların Hazırlanması

 • Boşluqların Analizi (gap analiz)
 • Satış Proses və Prosedurların müəyyən edilməsi
 • Satış Proses və Prosedurların Təqdimatı

İdarəetmə Proses və Prosedurların Hazırlanması

 • Boşluqların Analizi (gap analiz)
 • İdarəetmə Proses və Prosedurların müəyyən edilməsi
 • İdarəetmə Proses və Prosedurların Təqdimatı

Layihə İdarə etməsi üzrə Proses və Prosedurların Hazırlanması

 • Boşluqların Analizi (gap analiz)
 • Layihə Proses və Prosedurların müəyyən edilməsi
 • Layihə Proses və Prosedurların Təqdimatı