Biznes Xidmətləri

Siz bu xidmətlərdən istifadə edərək Biznesinizin bütün fəaliyyətinin avtomatik, şəffaf, fasiləsiz, operativ, standartlara və qanunvericiliyə uyğun bir şəkildə təşkilinə və biznesinizin bütün fəaliyyəti və vəziyyəti haqqında dəqiq, düzgün, əhəmiyyətli və etibarlı məlumatlarına sahib olacaqsınız. 

Unutmayın Maliyyə Sistemi biznesinizin sinir sistemidir. 

Biznes Xidmətləri

Biznes Proses Xidmətləri

 • Maliyyə Proses və Prosedurların Hazırlanması                                                                                               
 • Satınalma Proses və Prosedurların Hazırlanması
 • İnsan Resursları Proses və Prosedurların Hazırlanması
 • Satış Proses və Prosedurların Hazırlanması
 • İdarəetmə Proses və Prosedurların Hazırlanması
 • Layihə İdarə etməsi üzrə Proses və Prosedurların Hazırlanması

Maliyyə Uçotu və Hesabatı Xidmətləri

 • İlkin Maliyyə Vəziyyəti Hesabatının (Balans) Müəyyən edilməsi (BMHS əsasında)
 • Büdcə və Planlamanın Müəyyən edilməsi (BMHS əsasında)
 • Maliyyə Uçotu Fəaliyyətinin Təşkili və Aparılması (BMHS əsasında)
 • Maliyyə Hesabatlarının Hazırlanması (BMHS əsasında)
 • Maliyyə Hesabatlarının Analizi (BMHS əsasında)
 • Konsolidə edilmiş Hesabatların hazırlanması (BMHS əsasında)
 • Maliyyə Uçotu və Hesabatlarına Nəzarət Xidməti 

Vergi Uçotu və Bəyannamə Xidmətləri 

Proqram Təminatı Xidmətləri 

Məsləhət Xidmətləri 

Audit xidmətləri