Maliyyə Uçotu və Hesabatı Xidmətləri

CRYSTAL ACCFİN şirkəti Maliyyə Uçotu və Maliyyə Hesabatları sahəsində çox əhatəli bir təcrübəyə malikdir. CRYSTAL ACCFİN-nin mütəxəssisləri bu şirkəti yaradana qədər müstəqil fəaliyyətlə əksər yerli və xarici şirkətlərin Azərbaycanda yerləşən müəssisələrində onların Maliyyə Sistemini qurmuş və hazırda fəaliyyətlərini aparır və nəzarət edir.

Maliyyə uçotu və Maliyyə hesabatları hər bir biznesin yaradıldığı andan tətbiq edilməli olan ayrılmaz tərkib hissəsidir. Maliyyə sistemi biznesin haqqında olan kitabıdır, yaxud güzgüsüdür. Maliyyə Uçotu və Hesabatları biznesin bütün əməliyyatlarında informasiyalarının qeyd olunduğu, cəmləndiyi və mərkəzləşdiyi sistemidir. Tibbi dildə desək Maliyyə Sistemi biznesin sinir sistemidir. Maliyyə sistemi biznesin yazı dilidir. və s. kimi Maliyyə Sisteminin Biznesdə nə dərəcə də əhəmiyyət kəsb etməsini ifadə edəcək hər cür bənzətmə ilə dilə gətirmək mümkündür. Çünki Maliyyə Sistemi biznesin özüdür yaxud digər adıdır. 

Hörmətli Sahibkarlar və Direktorlar, Maliyyə Sisteminə verdiyiniz dəyər Biznesinizə göstərdiyiniz dəyərdir! - Bunu unutmayın!.

Bir Biznesi uğurlu idarəetmənin təməli Sağlam Qərarvermədir. Sağlam Qərarvermənin təməli isə vaxtında, düzgün, etibarlı, və hərtərəfli informasiyadır. Bəs biznesin informasiyaları haradadır? - Təbii ki, Maliyyə Uçotu və Hesabatlarında. Bəs bu sizdə varmı yaxud hansı dərəcədə sağlam informasiya ilə təmin edilirsiniz?

Biznesinizin Maliyyə uçotunun aparılması yaxud aparılmasının təkmilləşdrilməsi və Maliyyə Hesabatlarının hazırlanması üçün aşağıdakı xidmətlərimizdən faydalana bilərsiniz. Xidmətlərdən tam paket və yaxud aşağıda qeyd olunmuş istənilən alt qrup xidmətlərdən ayrı ayrılıqda faydalana bilərsiniz. 

Xidmətlərin qiyməti biznesin fəaliyyət sahəsindən, iş həcmindən və dövriyyəsindən, tətbiq olunmuş proqram təminatından, maliyyə kadrlarınızın peşəkarlıq dərəcəsindən asılı olaraq danışıqlar zamanı yaxud göndərilmiş sorğudakı informasiya əsasında müəyyən edilir və qiymət təklifi göndərilir.

Maliyyə Uçotu və Hesabatları Xidmətləri:

1. İlkin Maliyyə Vəziyyəti Hesabatının (Balans) Müəyyən edilməsi (BMHS əsasında)

 • Maliyyə Hesabları üzrə qalıqların inventarizasiyası
 • Uçot Siyasətlərinin müəyyən edilməsi
 • İlkin Qalıqların Proqrama daxil edilməsi

2. Büdcə və Planlamanın Müəyyən edilməsi (BMHS əsasında)

 • Büdcə-Planın hazırlanması
 • Pul Vəsaitləri Hərəkətinin Proqnozunun hazırlanması
 • Büdcə-Planın Proqrama daxil edilməsi
 • Pul Vəsaitləri Hərəkəti Proqnozunun Proqrama daxil edilməsi

3. Maliyyə Uçotu Fəaliyyətinin Təşkili və Aparılması (BMHS əsasında)

 • Uzunmüddətli Aktivlər üzrə əməliyyatlar
 • Qısamüddətli Aktivlər üzrə əməliyyatlar
 • Xüsusi Kapital üzrə əməliyyatlar
 • Uzunmüddətli Öhdəliklər üzrə əməliyyatlar
 • Qısamüddətli Öhdəliklər üzrə əməliyyatlar
 • Gəlirlər üzrə əməliyyatlar
 • Xərclər üzrə əməliyyatlar
 • Müddət Sonu əməliyyatları

4. Maliyyə Hesabatlarının Hazırlanması (BMHS əsasında)

 • Mənfəət və ya Zərər Hesabatının hazırlanması
 • Maliyyə Vəziyyəti Hesabatının hazırlanması (Balans)
 • Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Hesabatının hazırlanması
 • Kapitalda Dəyişikliklər Hesabatının hazırlanması
 • Açıqlama Qeydlərinin hazırlanması

5. Maliyyə Hesabatlarının Analizi (BMHS əsasında)

 • Maliyyə Hesabatlarının Plan və Fakt üzrə Analizi
 • Maliyyə Hesabatlarının Müqayisəli Nisbətlər Analizi (Rotasiyalar)
 • Risklərin Müəyyən edilməsi və İdarə edilməsi 

6. Konsolidə edilmiş Hesabatların hazırlanması (BMHS əsasında)

 • Konsolidə edilmiş Mənfəət və ya Zərər Hesabatının hazırlanması
 • Konsolidə edilmiş Maliyyə Vəziyyəti Hesabatının hazırlanması (Balans)
 • Konsolidə edilmiş Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Hesabatının hazırlanması
 • Konsolidə edilmiş Kapitalda Dəyişikliklər Hesabatının hazırlanması
 • Açıqlama Qeydlərinin hazırlanması

7. Maliyyə Uçotu və Hesabatlarına Nəzarət Xidməti